REFEREE ABASSADOR

Copyright © 2018 - HRAI.SCHEPENS -  All Rights Reserved ®

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Iedere club kan één of meerdere Referee Ambassador(s) aanstellen, die niet beperkend binnen de club de volgende taken kan (kunnen) vervullen:


  • de aanduidingen van de clubscheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden 8/8 en 5/5,


  • mogelijkerwijs zelf, als clubscheidsrechter wedstrijden leiden,


  • zorgen voor een positief klimaat ten aanzien van de scheidsrechters,


  • scheidsrechters rekruteren onder de jeugdspelers, begeleiden en beloftevolle, jonge officiële scheidsrechters detecteren.


Deze aanduiding dient door de gerechtigde correspondent van de club te worden voorgedragen aan het Regionaal Bureau Arbitrage.


De Referee Ambassador wordt, indien hij geen actief scheidsrechter is, gelijkgesteld met de scheidsrechters van categorie I, en geniet van de voordelen die aan scheidsrechters worden toegekend (scheidsrechterskaart).


Hij dient geen medisch attest voor te leggen en geen grondig medisch onderzoek te ondergaan indien hij ouder is dan 60 jaar. Hij telt echter niet mee bij de berekening van het benodigd aantal scheidsrechters per club.


Het Regionaal Bureau Arbitrage maakt jaarlijks een evaluatie van de resultaten die de Referee Ambassadors hebben geboekt inzake het rekruteren van nieuwe scheidsrechters.

Indien ze niet minstens één kandidaat-scheidsrechter aanbrengen, die bovendien slaagt in zijn examen, kan er worden afgezien van hun diensten.