BUREAU ARBITRAGE KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND

Copyright © 2018 - HRAI.SCHEPENS -  All Rights Reserved ®

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Voorzitter  - Coördinator Profvoetbal

Coördinator Voetbal Vlaanderen

Kris BELLON

Coördinator ACFF

Eric ROMAIN

Het Bureau Arbitrage KBVB is samengesteld uit:


  • een coördinator Profvoetbal, die verantwoordelijk is voor het Bureau Arbitrage Profvoetbal
  • een coördinator Voetbal Vlaanderen (amateurvoetbal), die de coördinatie verzekert met het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen
  • een coördinator ACFF (amateurvoetbal), die de coördinatie verzekert met het Bureau Arbitrage ACFF


In afwijking van Art. B207, mogen deze coördinatoren (vol- of deeltijds) deel uitmaken van de bondsadministratie.


De coördinator Profvoetbal neemt het voorzitterschap van het Bureau Arbitrage KBVB waar.


Wanneer de voorzitter verhinderd is om zijn functie uit te oefenen, duidt hij tijdelijk een andere coördinator aan om hem te vervangen. Wanneer een coördinator verhinderd is om zijn functie uit te oefenen, wordt hij tijdelijk vervangen door een opleider aangeduid door de betrokken coördinator

De leden worden benoemd door het Uitvoerend Comité, op voordracht van de Raden van Bestuur van respectievelijk de Pro League, Voetbal Vlaanderen of de ACFF.

Het Bureau Arbitrage KBVB:


  • overlegt omtrent overlappende materies betreffende de arbitrage in het profvoetbal/ACFF/Voetbal Vlaanderen;
  • zal er in het bijzonder over waken dat de overgang van de scheidsrechters van de arbitrage van het amateurvoetbal naar de arbitrage van het profvoetbal in de beste omstandigheden verloopt.