BUREAU ARBITRAGE VOETBAL VLAANDEREN

Copyright © 2018 - HRAI.SCHEPENS -  All Rights Reserved ®

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen is samengesteld uit:


  • de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen, waarvan de titel is vastgelegd in het organigram van Voetbal Vlaanderen


  • de voorzitters van de Bureaus Arbitrage van de Voetbal Vlaanderen-provincies (Art. B1503)

De verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen wordt benoemd door de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.


In afwijking van Art. B207, mag de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen (voltijds of deeltijds) deel uitmaken van de bondsadministratie, de administratie Voetbal Vlaanderen of het Bureau Arbitrage KBVB.

Het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen wordt onderverdeeld in vijf Regionale Bureaus Arbitrage:


  • Bureau Arbitrage Antwerpen (BAA)


  • Bureau Arbitrage Oost-Vlaanderen (BAOV)


  • Bureau Arbitrage West-Vlaanderen (BAWV)


  • Bureau Arbitrage Limburg (BAL)


  • Bureau Arbitrage Vlaams-Brabant (BAVB)