DEPARTEMENT ARBITRAGE - VV

Copyright © 2018 - HRAI.SCHEPENS -  All Rights Reserved ®

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Elk Regionaal Bureau Arbitrage wordt ondersteund door een “Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen” dat voor logistieke, administratieve en wetenschappelijke begeleiding instaat.


Het wordt geleid door de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen.

Het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen is onder meer bevoegd voor (niet beperkende lijst):


  • het secretariaat van het Bureau Arbitrage en de Regionale Bureaus Arbitrage,
  • de administratie omtrent de scheidsrechters,
  • het budget,
  • de theoretische vorming van de scheidsrechters,
  • de theoretische vorming van de opleiders,
  • de fysische testen,
  • de fysische en psychologische voorbereiding van de scheidsrechters,
  • de trainingen,
  • de coachings.


De Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen kan zich in deze taken laten bijstaan door opleiders of externe consulenten. De verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen kan zich eveneens laten bijstaan door de Regional Managers.


Ieder seizoen zal de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen, in overleg met de voorzitters van de Regionale Bureaus Arbitrage, een uniform werkplan opstellen dat de praktische organisatorische en functionele maatregelen bevat voor de werking van de Regionale Bureaus Arbitrage.