STRATEGISCHE COMMISSIE VOOR DE ARBITRAGE

Copyright © 2018 - HRAI.SCHEPENS -  All Rights Reserved ®

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

De Strategische Commissie voor de Arbitrage is samengesteld uit:


  • een voorzitter, lid van het Uitvoerend Comité;
  • een ondervoorzitter, lid van het Uitvoerend Comité, van een andere taalrol dan de voorzitter;
  • de Secretarissen-generaal (of hun afgevaardigden) van de KBVB, de Pro League, de ACFF en Voetbal Vlaanderen;
  • de voorzitter van het Bureau Arbitrage KBVB.


Deze Commissie rapporteert aan het Uitvoerend Comité.

De leden van het Uitvoerend Comité worden jaarlijks door de Bondsvoorzitter voor een hernieuwbare termijn van één jaar aangeduid.

Overleg organiseren omtrent overlappende materies betreffende de arbitrage.


Alle strategische maatregelen nemen om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren.


Alle nodige strategische maatregelen nemen met het oog op het verhogen van het aantal scheidsrechters en/of het afvloeien te voorkomen.


Overleg plegen met de repressieve instanties inzake de te voeren politiek om succesvol de agressie op scheidsrechters tegen te gaan.


Omstandig verslag uitbrengen nopens elke vraag inzake arbitrage die door het Uitvoerend Comité wordt gesteld.