WORD SCHEIDSRECHTER

Copyright © 2018 - HRAI.SCHEPENS -  All Rights Reserved ®

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Ben je nog geen 15 jaar en je wil toch al scheidsrechter zijn, Dan kan dit in de wedstrijden van U6 tot en met U13. Sluit je aan bij een club als dat nog niet gebeurd is en vraag na hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Misschien heeft de club al een Referee Ambassador aangesteld en dan kan hij je perfect op weg helpen en begeleiden. Of je volgt een opleidning en doet ervaring op via een Referee Academy.

Om als kandidaat aanvaard te worden moet men voldoen aan de volgende criteria:


  • minimum 15 jaar oud zijn.


  • voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten.


  • een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is.


  • voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan.


  • aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.

Om als stagiair aanvaard te worden moet elke kandidaat voldoen aan de volgende criteria:


  • slagen in een door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen/ACFF georganiseerd theoretisch examen.

Iedere stagiair wordt tijdens zijn stageperiode onderworpen aan praktische examens op het speelveld. Na evaluatie van de resultaten van deze examens wordt hij ofwel opgenomen in het kader, ofwel wordt er afgezien van zijn diensten als blijkt dat ondanks alle geleverde inspanningen op het vlak van begeleiding en opleiding, de betrokkene klaarblijkelijk niet over de minimale technische kwaliteiten en persoonlijkheid beschikt om het in de arbitrage waar te maken.

Scheidsrechters of oud-scheidsrechters kunnen aangeduid worden als peter om een beginnende collega te laten genieten van hun ervaring en hem met raad bij te staan.


Ze worden aangeduid door de Regionale Bureaus Arbitrage en hebben toegang tot de kleedkamer van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd die hun werd toevertrouwd, op voorlegging aan de club van een identificatiebewijs onder de vorm van een kaart of een geschreven opdracht.